Gminny Konkurs plastyczny "Jan Paweł II przyjacielem dzieci"

 

W gminnym konkursie plastycznym (14.05.2013) „JAN PAWEŁ II PRZYJACIELEM DZIECI”, zorganizowanym przez Akcję Katolicką, Szkołę Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 3, Przedszkole nr 4, MCUS, pod patronatem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Świdnik oraz Starosty Powiatu, wzięli udział uczniowie wszystkich świdnickich szkół podstawowych i przedszkoli oraz z Komitetu Pomocy SOS Solidarność.Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas 0-III. Na konkurs wpłynęło 27 prac, wykonanych różnorodnymi, ciekawymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa, w składzie: ksiądz Maksymilian Robak, p. Beata Kowalczyk, p. Katarzyna Woś, p. Katarzyna Terlecka, p.Małgorzata Kozłowska, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość autora, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny, przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

I GRUPA-UCZNIOWIE KLAS „O” –I

I miejce- Emil Matys kl. „0” lat 6 (SP 7) –opiekun Ewa Wierzbicka

Natalia Błaszczak kl. I b lat 7 (SP 4)-opiekun Marta Binięda

II miejsce –Julia Terlecka kl. I b lat 7 (SP4)- opiekun Marta Binięda

III miejsce-Kacper Jeżowski kl. I lat 6 (Komitet Pomocy SOS Solidarność)-opiekun Jolanta Patajewicz

II GRUPA –uczniowie klas II-III

I miejce- Natalia Werner kl. III e lat 10 (SP 7) –opiekun Agata Nalewajek

II miejsce -Oliwia Badach kl. II d (SP 5)-opiekun Ewa Leszczyńska

Julia Ziętek kl. III e lat 9 (SP 7)- opiekun Agata Nalewajek

III miejsce Zuzanna Dziedzic lat 10 (Komitet Pomocy SOS Solidarność)-opiekun Jolanta Patajewicz

WYRÓŻNIENIA

Aleksandra Makarewicz kl. III c lat 10 (SP 7)-opiekun Elżbieta Kosacka

Wiktoria Cieślak kl. III a lat 10 (SP 3)-opiekun Jadwiga Dziuba

Oliwia Klembowska kl. III b (SP 7)-opiekun Marlena Małecka

Zuzanna Daca kl. III b (SP 7)-opiekun Marlena Małecka

Laureatom konkursu przyznano nagrody, wręczone na placu podczas XI Papieskiego Dnia Rodziny i Godności Człowieka, który odbył się 19 maja br. Podczas rodzinnego festynu można było obejrzeć wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.